მედია მაუწყებელი EXCLUSIVETV.GE მკითხველს სთავაზობს ამომწურავ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებზე.

კონტაქტი

საკონტაქტო ტელ.:

+995 591 004 943 (+995) 32 2044263

ელ. ფოსტა:

info@exclusivetv.ge

მისამართი:

ქ. ქუთაისი, ბუხაიძის ქუჩა #11

მოგვწერეთ

გთხოვთ შეავსოთ მოცემული ფორმა ან მოგვწეროთ რეგისტრირებული ელ. ფოსტიდან.